Az felszólító módú igék helyesírása

A felszólító mód jele a -j. (Pl: emeljek, emelj, emeljetek meg valamit)

Egyes szám második személyben a felszólító mód jele lehet a -d is. (Pl: emeljed, rövid alakban: emeld meg azt)

A mássalhangzóra végződő igék felszólító módú alakjának helyesírására oda kell figyelned! A legfontosabb szabályokat összefoglaltuk.

Az -l, -ll végű igék felszólító módú alakjának helyesírása

Az -l, -ll végű igék felszólító módú alakjában hosszú j-t hallunk, de lj-t illetve llj-t írunk (például: kiabálj, halljátok).


Az -d, -gy végű igék felszólító módú alakjának helyesírása

Az -d, -gy végű igék felszólító módú alakjában rövid vagy hosszú gy-t hallunk, de dj-t illetve gyj-t írunk (például: álmodj, hagyjátok).

A -d végű igék felszólító módjának rövid alakjában gyakran csak egy d-t hallunk, de –dd-t kell írnunk. (például: Küldd el a levelet!)


Az -n, -ny végű igék felszólító módú alakjának helyesírása

Az -n, -ny végű igék felszólító módú alakjában rövid vagy hosszú ny-et hallunk, de nj-t illetve nyj-t írunk (például: osonjon, hányják).


Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakjának helyesírása

Az ige felszólító módjának -j jele gyakran megváltozik, módosul (játszjon = játsszon)

Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakjában megkettőzzük az igető utolsó mássalhangzóját, az s-et, az sz-et, a z-t, a dz-t (például: mosson, másszon, nézzétek, fogóddzál).


Az -t végű igék felszólító módú alakjának helyesírása

A -t végű igék felszólító módú alakjaiban hosszú s-et, hosszú sz-et vagy cs-t ejtünk. Írásban az s-et és az sz-et megkettőzzük (például: fessél, támasszuk), a cs-t ts-sel jelöljük (például: tanítsanak, építs).