Az ige felszólító módja

A felszólító módú igealakkal kérést, akaratot, parancsot fejezünk ki.

A felszólító mód jele a -j.

(Pl: emeljek, emelj, emeljetek meg valamit)

Egyes szám második személyben a felszólító mód jele lehet a -d is.

(Pl: emeljed, rövid alakban: emeld meg azt)

Gyakorold a felszólító módú igealakokat! Töltsd ki a feladatlap … kérdésénél található táblázatot!